CONTACTINFO   //   TEL +31 [0]10 426 46 72   //   MAIL sales@hosmanvins.nl

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

Intellectuele eigendomsrechten

Hosman Vins behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hosman Vins, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.